Welk voordeel leveren de regeringsmaatregelen je werkgever op?

Hoeveel voordeel strijkt je werkgever op door regeringsmaatregelen als de indexsprong, de lastenverlagingen van de taxshift en de korting voor lage lonen? Bereken het met de loonkostwinst indicator.

Een hele reeks andere maatregelen voor werkgevers lieten we daarbij nog buiten beschouwing: een opsomming vind je hier.

Hoe ga je tewerk?

Je zoekt een naam van een onderneming op (of je zoekt op basis van postcode, ondernemingsnummer). De simulator toont meteen het geïndividualiseerd resultaat op basis van de gegevens die je werkgever meedeelde aan de Nationale Bank middels de jaarrekening en balans van het boekjaar 2016 (behalve als die nog geen jaarrekening m.b.t. 2016 heeft neergelegd, dan gebruiken we de gegevens van 2015). Deze gegevens werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de onderneming, bij grote ondernemingen gecontroleerd door een revisor en goedgekeurd door de aandeelhouders.

Voor 146 301 werkgevers hebben we deze gegevens. Werkgevers die geen standaard jaarrekening indienen bij de Nationale Bank zoals overheidsdiensten, scholen, banken en verzekeringen (een volledig lijstje vind je hier) of werkgevers zonder loonkosten vallen buiten deze berekening.

Loonkostwinst werkgever

Op basis van de gegevens afkomstig van je werkgever berekenen we het voordeel dat de recente regeringsmaatregelen bij benadering opleverden voor je werkgever: de indexsprong, de RSZ-verminderingen door de tax shift, de korting voor lage lonen, de kortingen voor hoge lonen. Het gaat om de nieuwe loonkostverlagende maatregelen. Het resultaat is een vrij precieze raming voor de onderneming. Een exact cijfer is het niet: daarvoor ontbreken een aantal details waarvoor we ons baseerden op nationale gemiddelden. Meer technische uitleg daarover vind je hier  en ook elders in de toepassing.

Je kunt direct aan de slag: 

De nieuwe loonkostvoordelen voor je werkgever


Als je je onderneming niet vindt, maar wel beschikt over een recente jaarrekening kan je hier  klikken om de 22 noodzakelijke inputcijfers (vooral cijfers uit de jaarrekening) zelf in te vullen en het resultaat berekenen.

Bereken je inkomensverlies

Naast deze tool ‘Bereken wat je onderneming wint’ kan je ook je persoonlijk inkomensverlies berekenen. Deze ACV-berekeningstool vind je hier. Daarmee bereken je in een handomdraai je persoonlijk inkomensverlies als gevolg van de maatregelen van de federale en Vlaamse regering.